Close

Online IRI

19/03/2020

Naziv projekta:

Razvoj i homologacija supersportskog elektri?nog automobila C_Two Rimac Automobili.

Kratki opis projekta:

Novim lorem ipsum dolor sit razvojnim aktivnostima tvrtka želi razviti i homologirati elektri?ni superautomobil C_Two koji ?e predstavljati novitet na globalnom tržištu. Po završetku projekta proizvod ?e biti na TRL 8 razini tehnološke spremnosti za komercijalizaciju na globalnom tržoštu. Svi razvojni problemi ?e biti riješeni i automobil ?e biti homologiran.

Ciljevi i o?ekivani rezultati projekta:

Cilj stvaranja vlastitog inovativnog proizvoda je ponuditi tržišu jedinstveni proizvod ?ije je globalno tržište procijenjeno na 1,036 mil USD godišnje te ?e uspješnim završetkom projekta tvrtka biti spremna za komercijalizaciju supersportskog automobila C_Two kao i baterijskih paketa i infotainment sustava. O?ekivani rezultat je da su osigurani svi tehnološki kapaciteti po dovršetku razvoja te su stvoreni svi potrebni preduvjeti za serijsku proizvodnju automobila i komponenti (baterijskih paketa i infotainment sustava), tako da 2020. godine tvrtka kre?e s komercijalizacijom i proizvodnjom.

Ukupna vrijednost projekta:

128.642.021,95 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 52.226.456,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01.10.2017. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Valenti?, Koordinator provedbe EU projekata,
ivana@rimac-automobili.com

Antonija Mršić-Radas, EU Funds Manager,
antonija.mrsic-radas@rimac-automobili.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za viš informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Rimac Nevera, WLTP: electricity consumption, combined: 30.0 KWh/100km; CO2 emissions, combined: 0 g/km