Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta proizvodnje baterijskih paketa, električnih vozila i prototipova - Rimac Automobili d.o.o.

Kratki opis projekta:
Povećana potražnja tržišta za baterijskim paketima dovela je do potrebe značajnog proširenja kapaciteta proizvodnje istih te ulaganje u proizvodnu opremu koja će omogućiti proizvodnju većih serija. Sve grupe proizvoda sadrže dijelove za koje je potrebna CNC strojna obrada u pojedinim fazama proizvodnje te je tvrtka trenutno prisiljena koristiti djelomično vanjsku uslugu obrade na CNC strojevima, što nije idealno za zaokruženi proizvodni proces i dugoročno u automobilskoj industriji nije održivo. Takvim načinom proizvodnje stvara se problem kašnjenja u rokovima isporuke, kontroli kvalitete i zadovoljstvu kupaca. Rast obujma proizvodnje nužno prati i potreba za povećanjem kapaciteta u dijelu proizvodnje u kojem se provjerava i osigurava kvaliteta proizvoda stoga je nužno nabaviti dodatnu opremu za provjeru kontrole kvalitete i povećati kapacitete.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Novim ulaganjem tvrtka želi povećati proizvodni kapacitet, unaprijediti kvalitetu svojih proizvoda te ojačati poziciju na globalnom tržištu čime će ojačati konkurentnost i kompetentnost tvrtke i njenih zaposlenika te će stvoriti nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta:
13.952.018,89 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 5.034.741,97 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01.06.2017. – 01.06.2018.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Valentić, Koordinator provedbe EU projekata, ivana@rimac-automobili.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/