Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta procesa strojne obrade - Rimac Automobili d.o.o.

Kratki opis projekta:
Ovim projektom tvrtka investira u povećanje kapaciteta strojne obrade nabavkom CNC tokarilice kojom će primarno povećati kapacitete i optimizirati proizvodni proces u segmentu proizvodnje prototipnih vozila i sustava po narudžbi kupaca. Tvrtka će ovim ulaganjem ostvariti ekonomičnije poslovanje jer će umanjiti troškove proizvodnje. Moderni stroj i optimizirani proizvodni proces smanjit će količinu škarta što će također rezultirati nešto manjim troškovima materijala.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta tokarske strojne obrade kroz interno zaokruženi i optimizirani proizvodni ciklus što će povećati prihode i izvoz, otvoriti nova radna mjesta i smanjiti direktne troškove proizvodnje.

Ukupna vrijednost projekta:
1.322.153,75 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
02.10.2017. – 02.08.2018.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Valentić, Koordinator provedbe EU projekata, ivana@rimac-automobili.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/